15 مهر 1399

امنیت وب سایت (Website Security) چیست؟

به برنامه و نرم افزاری که جلوی حمله انواع هکرها و سرقت های اینترنتی را می گیرد، امنیت وب می گویند. در این دنیای عجیب ممکن است مدیران سایت ها و کاربران فضای مجازی با انواع روش های هک شدن مواجه شوند و برای در امان ماندن از این افراد باید امنیت وب را به خوبی برقرار کرد تا از شرایط در امان بود.

13 مهر 1399

امنیت وب (Web Security) را بیشتر بیاموزیم

امنیت وب چیست؟در واقع به هر چیزی که مراقبت از آن صورت گیرد به معنای واقعی امنیت گفته می شود از آنجایی که وب سایت ها نیز به امنیت نیازمندند تا نفوذ به آن ها به حداقل برسد نیاز به اقداماتی دارند و به این اقدامات امنیت وب گفته می شود.