28 آبان 1399

ابرکامپیوتر (Super Computer) چیست؟

سریعترین نوع کامپیوتر، ابرکامپیوترها هستند که بسیار گران قیمت می باشند و برای برنامه های تخصصی که به محاسبات ریاضی زیادی نیاز دارند، استفاده می شوند. کاربرد ابرکامپیوترها در پیش بینی هوا، تحقیقات انرژی هسته ای، شبیه سازی های مهندسی و مدل های آموزشی هوش مصنوعی و … می باشد.