به یزدان ایرانیان خوش آمدید.

مهر 10, 1399

طراحی گرافیک را بیشتر بشناسیم

اگر بخواهیم ابتدایی ترین ریشه های طراحی گرافیک را بررسی کنیم باید به دوره غارنشینی سفر کنیم. آیا شما برای این سفر آماده هستید؟ در اولین دوره های غارنشینی اولین اثرات نقاشی و بیان قصه ها با نقاشی دیده شده است. طراحی گرافیک را شاید بتوان تعریف قصه ها و مقصود با زبان نقاشی و طراحی دانست.