29 آبان 1399

بازاریابی رسانه های اجتماعی (Social Media Marketing) چیست و راهکارهای آن چه میباشد؟

کسب و کارهای آنلاین تجاری ممکن است از روشهای مختلفی برای تبلیغ خدمات و محصولات خود استفاده کنند که یکی از آنها Social Media Marketing میباشد. در این مقاله ضمن تعریف این نوع از بازاریابی، راهکار آن را بیان کرده و سپس به ذکر اختلاف آن با بازاریابی دیجیتال و بازاریابی محتوا میپردازیم.