05 مهر 1399

سئو (SEO) چیست؟

سئو در لغت به معنای بهینه سازی سایت می باشد و در حقیقت برای انواع سایت ها و وب سایت های موجود در بستر دنیای مجازی دیده می شود. وبلاگ ها هم به نوعی از سئو بهره می برند و عملکرد خود را با استفاده از آن بهبود می بخشند. موتورهای جستجوگر با آن ارتباط دیرینه ای دارند و در واقع برای منظم ساختن فضای وب سایت ها تدوین شده است.