10 مهر 1399

طراحی گرافیکی (Graphic Design) را بیشتر بشناسیم

اگر بخواهیم ابتدایی ترین ریشه های طراحی گرافیک را بررسی کنیم باید به دوره غارنشینی سفر کنیم. آیا شما برای این سفر آماده هستید؟ در اولین دوره های غارنشینی اولین اثرات نقاشی و بیان قصه ها با نقاشی دیده شده است. طراحی گرافیک را شاید بتوان تعریف قصه ها و مقصود با زبان نقاشی و طراحی دانست.