21 آبان 1399

زبان های برنامه نویسی یادگیری ماشین

پایتون بدون شک یکی از زبان های برنامه نویسی یادگیری ماشین است که 57٪ دانشمندان این حوزه از آن استفاده می کند و 33٪ آن را به زبانهای برنامه نویسی دیگر ترجیح می دهند. این زبان زیبا، سبک و به راحتی می تواند به عنوان یک زبان برنامه نویسی مناسب برای یادگیری ماشین استفاده شود.