02 آذر 1399

بازاریابی امنیت سایبری چیست و راه کارهای عملی سازی آن چه می باشد؟

حفظ حریم شخصی و ایجاد امنیت سایبری برای یک سازمان و یا برند تجاری بسیار مهم می¬باشد، زیرا باعث جلب اعتماد مشتریان و فروش محصولات و خدمات می¬شود. به همین خاطر در این مقاله به مقوله cybersecurity marketing خواهیم پرداخت و ضمن معرفی مفهوم آن، در مورد راه¬کارهایی که برای ایجاد و تحقق آن لازم است، مطالبی را ارائه خواهیم کرد.