01 آبان 1399

وب عمیق (Deep Web) و وب تاریک (Dark Web) چیست؟

تمامی اطلاعاتی که در اینترنت و در موتور های جستجو در دسترس ما می باشد تنها 4% موجود در اینترنت می باشد. و بقیه یا بصورت مخفی در وی عمیق و یا بصورت غیر قابل دسترسی در وب های تاریک دسته بندی شده اند. سیلک رود که توسط راس ایجاد شده بود یکی از این وب های تاریک به حساب می آید.