26 آبان 1399

سرور (Server) چیست و چند دسته است؟

سرور رایانه ای است که داده ها را به رایانه های دیگر ارائه می دهد. که ممکن است داده ها را به سیستم های موجود در شبکه محلی (LAN) یا شبکه گسترده (WAN) از طریق اینترنت ارائه دهد. سرورها انواع مختلفی از جمله، سرور وب، فایل، اپلیکیشن، امنیتی، پایگاه داده و ….. را شامل می شوند.